Hvad betyder 0 Delta G?
Hvad betyder 0 Delta G?
Anonim

En reaktion betragtes som spontan, når den kan reagere med et andet element på egen hånd uden hjælp fra en katalysator. Delta G er symbol for spontanitet, og der er to faktorer, der kan påvirke den, entalpi og entropi. Hvornår delta G < 0 - Det er en spontan reaktion. Hvornår delta G = 0 - Det er i ligevægt.

På samme måde spørger folk, hvad betyder det, hvis Delta G er 0?

Ugunstige reaktioner har Delta G værdier, der er positive (også kaldet endergoniske reaktioner). Hvornår det Delta G for en reaktion er nul, siges en reaktion at være i ligevægt. Ligevægt gør IKKE betyde lige store koncentrationer. Hvis det Delta G er nul, er der ingen nettoændring i A og B, da systemet er i ligevægt.

For det andet, hvad sker der, når Gibbs frie energi er nul? Gibbs fri energi er et mål for, hvor meget "potentiale" en reaktion har tilbage at gøre et net "noget". Så hvis fri energi er nul, så er reaktionen i ligevægt, og der kan ikke arbejdes mere. Det kan være nemmere at se dette ved at bruge en alternativ form for Gibbs fri energi, såsom ΔG=−TAS.

Er en reaktion i denne henseende spontan, når Delta G er 0?

Delta G lige med 0. Hvornår delta G er positiv, den reaktion er ikke spontan. Når det er negativt, er det det spontan.

Hvad fortæller Delta G os?

Den frie energiændring af en reaktion (delta G) kan Fortæl os om en reaktion opstår spontant eller ej. Reaktioner, der opstår spontant, har en negativ delta G værdi, og sådanne reaktioner kaldes eksergoniske. Når et system er i ligevægt, hvor der ikke sker nogen nettoændring, så delta G er nul.

Populær af emne.