Hvad er KW pH?
Hvad er KW pH?
Anonim

Før man diskuterer pH vi skal forstå vands ligevægtsadfærd. Ligevægtskonstanten, Kw, kaldes vands dissociationskonstanten eller ioniseringskonstanten. I rent vand [H+] = [OH-] = 1,00x10-7 M. pH og pOH. At arbejde med tal som 1,00x10-7 M for at beskrive en neutral løsning er ret ubelejligt.

På samme måde kan man spørge, hvad er værdien af KW ved 25 C?

Det værdi af Kw ved 25 grader Celsius er specifikt 1 × 10−14 1 × 10 − 14. Kw er et eksempel på en ligevægtskonstant.

Desuden, hvordan defineres pH? pH er et mål for hydrogenionkoncentration, et mål for surhedsgraden eller alkaliniteten af en opløsning. Det pH skalaen varierer normalt fra 0 til 14. Vandige opløsninger ved 25°C med en pH mindre end 7 er sure, mens dem med en pH større end 7 er basiske eller alkaliske.

Desuden, hvordan beregner jeg pH?

Til Beregn det pH af en vandig opløsning skal du kende koncentrationen af hydroniumionen i mol pr. liter (molaritet). Det pH beregnes derefter ved hjælp af udtrykket: pH = - log [H3O+].

Hvad er pH-værdien af rent vand?

Det pH af rent vand er 7. Generelt vand med en pH lavere end 7 anses for surt, og med en pH større end 7 betragtes som grundlæggende. Normalområdet for pH i overfladen vand systemer er 6,5 til 8,5, og pH område for grundvandssystemer er mellem 6 og 8,5.

Populær af emne.