Indholdsfortegnelse:

Hvad repræsenterer en afbalanceret nuklear ligning?
Hvad repræsenterer en afbalanceret nuklear ligning?
Anonim

EN afbalanceret nuklear ligning er en hvor summen af massetallene (det øverste tal i notation) og summen af atomnumrene balance på hver side af en ligning. Nuklear ligning problemer vil ofte blive givet sådan, at én partikel er mangler.

Heri, hvad er de 4 typer kernereaktioner?

De fire hovedreaktionstyper, der vil blive dækket i denne enhed, er:

  • Fission.
  • Fusion.
  • Nuklear henfald.
  • Transmutation.

Ved også, hvad er symbolet for beta partikel? EN beta partikel, også kaldet beta stråle eller betastråling (symbol β), er en højenergi, højhastighedselektron eller positron, der udsendes af det radioaktive henfald af en atomkerne under processen af beta-henfald. Der er to former for beta-henfald, β henfald og β+ henfald, som producerer henholdsvis elektroner og positroner.

Ved også, hvad er de to regler for afbalancering af en atomreaktion?

Nukleare reaktioner følger også fredningslove, og de er afbalancerede to måder: Summen af reaktanternes massetal er lig med summen af produkternes massetal. Summen af ladningerne af reaktanterne er lig med summen af produkternes ladninger.

Hvad er et andet navn for en beta minus partikel?

Svar: Et andet navn til beta- minus partikel er elektron. Forklaring: Beta- minus partikel. udgives i løbet af beta- minus henfald kernereaktion.

Populær af emne.