Hvordan beregner man rotationsacceleration?
Hvordan beregner man rotationsacceleration?
Anonim

Vinkelacceleration (α) kan defineres som kantet hastighed (ω) divideret med acceleration tid (t). Alternativt kan pi (π) ganges med kørehastighed (n) divideret med acceleration tid (t) ganget med 30. Dette ligning giver standarden vinkelacceleration SI-enhed af radianer pr. sekund i anden kvadrat (Rad/sek^2).

Simpelthen så, hvad er vinkelaccelerationsformlen?

Vinkelacceleration α er defineret som ændringshastigheden af kantet hastighed. I ligning form, vinkelacceleration udtrykkes som følger: α=ΔωΔt α = Δ ω Δ t, hvor Δω er ændringen i kantet hastighed og Δt er ændringen i tid. Enhederne af vinkelacceleration er (rad/s)/s eller rad/s2.

På samme måde, hvad afhænger vinkelacceleration af? I rotationsbevægelse kræves drejningsmoment for at producere en vinkelacceleration af en genstand. Mængden af drejningsmoment, der kræves for at producere en vinkelacceleration afhænger af fordelingen af objektets masse. Inertimomentet er en værdi, der beskriver fordelingen.

Udover ovenstående, hvordan kan acceleration beregnes?

Omarranger ligningen F = ma for at løse acceleration. Du kan ændre denne formel for at løse den acceleration ved at dividere begge sider med massen, så: a = F/m. For at finde acceleration, skal du blot dividere kraften med massen af det objekt, der accelereres.

Hvad er vinkelacceleration lig med?

Det er ændringen i kantet hastighed divideret med ændringen i tid. Gennemsnittet vinkelacceleration er ændringen i kantet hastighed divideret med ændringen i tid. Det vinkelacceleration er en vektor, der peger i en retning langs rotationsaksen.

Populær af emne.