Hvordan sammenligner du lineære sammenhænge?
Hvordan sammenligner du lineære sammenhænge?
Anonim

VIDEO

Ydermere, hvad er nogle eksempler på lineære sammenhænge?

Lineære sammenhænge såsom y = 2 og y = x alle grafer ud som rette linjer. Når du tegner grafen for y = 2, får du en linje, der går vandret kl det 2 mærke på det y-aksen. Når du tegner grafen for y = x, får du en diagonal linjekrydsning det oprindelse.

Ved også, hvordan kan du se, om en ligning er lineær eller ikke-lineær? Ved hjælp af en Ligning Forenkle ligning så tæt som muligt på formen af y = mx + b. Tjek for at se hvis din ligning har eksponenter. Hvis det har eksponenter, det er ikke-lineær. Hvis din ligning har ingen eksponenter, det er lineær.

Ved også, hvad der gør en funktion lineær?

Lineære funktioner er dem, hvis graf er en ret linje. EN lineær funktion har følgende form. y = f(x) = a + bx. EN lineær funktion har en uafhængig variabel og en afhængig variabel. Den uafhængige variabel er x og den afhængige variabel er y.

Hvordan ser en lineær funktionsligning ud?

EN lineær ligning er speciel fordi: Den har en eller to variable. Når du finder værdipar, der gør lineær ligning sand og plot disse par på et koordinatgitter, alle punkterne for en hvilken som helst ligning ligge på samme linje. Lineære ligninger graf som rette linjer.

Populær af emne.